دستگاه تزریق دوصفحه ای

دستگاه تزریق دوصفحه ای

دستگاه های تزریق دو صفحه ای کمپانی معظم پاورجت نسل جدیدی از دستگاه ها میباشند که برای تولید قطعات با عمق زیاد و قطعاتی که نیاز به فاصله تایبار زیادی دارند استفاده میشوند.همچنین مشکل پس زدن گیره در این دستگاه ها وجود ندارد.چنانچه قطعاتی دارید که دارای عمق زیادی هستند ولی نیاز به تزریق زیادی…

تماس با مارس ماشین